రైలు
(రంగం : రైలు, క్రింది బెర్తు, శరదృతువు)

మరచిపోకు నేస్తమా ...
ఆనాటి స్నిగ్ద శశి బింబానిని
ఆశలు నిండిన ఎర్ర గులాబీ
కిటికీ నిండా నిండిన రాత్రి

నీ కాటుక కళ్ళల్లో మెరిసిన దృశ్యం
చిలిపిగా వణికిన పెదవి
ఎగిరే కురుల సుగంధం
అభిజాత్యపు ఎదలలొ
దొరికిన దప్పిక

ఆ రైలుకి తెలియలేదు దూరం మంచిదని
కలల్లోని కళ్ళల్లోని స్వప్నలోకం తనందే ఉందని
కాలానికి కలలకు కళ్ళకు
నిండుకా రెండు హృదయాలు తీరుతున్నాయి దప్పిక
రెండు జతల కళ్ళు వర్షిస్తున్నాయి తప్పక4 comments:

sudhakar said...

yeppudu rasavura idi,

GARAM CHAI said...

nice poetry
hi
We started our new youtube channel : Garam chai . Please subscribe and support https://www.youtube.com/garamchai

Anonymous said...

Sasikanth,entha Baga rasaru.... Aakhari rendu vakyalu adbhutham,amogham.

Nestham said...

Kalla Loni swapna lokam nijamayyedeppudu?aa kshanalu nijamga vasthayantara?