నీతో బాల్యం

మిత్రమా నీలాకాశం
గాలిపటం జీడిచెట్టు
మామిడి తోపు
నీతో బాల్యం

పచ్చని దృశ్యం
చక్కని పాట
దోచిన చూపు
నీతో బాల్యం

దాచిన లెటరు
ఓదార్చిన దుఃఖం
చిరు గాలిలో చిహ్నం
నీతో బాల్యం

నీతో బాల్యం, స్వప్నపు లోకం
వీడని స్మృతులు
చెరగని నవ్వు
తరగని స్నేహం
నీతో బాల్యం

3 comments:

sudha said...

chaala bagundi

sudha said...

chaala bagundi

Anu said...

Neetho balyam apurupam. Netho balyam marchipoleni theeyani gnyapakam. Balyam alane undipothe entha bagundedhi?