విజన్ 2020

ఎగిరే కార్లూ
స్వర్ణపురాష్ట్రమూ
బస్సుడిపోల్లో
విమానాలు
పోపుడబ్బాలో
ఉచిత మసాలాలు
పైసాకే రైసూ
విజన్ 2020


ఎన్టీఆరూ
బాబుగారూ
కోట్లగారు
యువజన
శ్రామిక తండ్రి గారు
మీరమ్మె 2020 కలల్లో
మెమెందుకులేమే

మీ అన్నదమ్ముడు
వాడి ముగ్గురి
కళత్రయాలు
వారి అన్నదమ్ముల
ఫార్మ్ హౌస్లూ
ఇన్నోవాలు
మీ విజన్ 2020

మీరు మీ
గృహ లక్ష్మిలు
మీ బావమరిది
మూడో కొడుకు
అంతెందుకు
మీ జూలు కుక్కలూ
వీరికే
విజన్ 2020

కూలీలకు
వారుణివాహిని
పిల్లలకు
పప్పుబెల్లాలు
పెళ్లాలకి
పసుపుకుంకుమలు
ఇంటింటా
అక్షరవిజయం
విజన్ 2020

2020 వచ్చిందే
ఎక్కడున్నావయ్యా
తెలుగుంటి
నాయకరత్నా

ముగ్గురుండే
మంత్రి ఇంటిలో
పదునాలుగు
శయన గదులు
మంత్రి గారి
బాత్ టబ్బుకీ
బులెట్ ప్రూఫ్ కాస్టింగ్
సంస్కృతాంద్ర
ఆంగ్లమెరుగని
తమిళ రత్నకు
హెలీ కాఫ్టర్
విజన్ 2020


నా ఆప్తుడు
కష్టజీవి
అతనికి
సచివాలయం
మైకా సంచే

నా తల్లి
తెలుగు తల్లి
పొట్ట రెండుగా
చీల్చినా ఉన్న
ఒకే కోకతో
గతమనే
రైలుబండి
బతుకనే
ప్లాట్ఫారం
పక్కన
నల్లాలో
చేస్తుంది
మళ్ళా
మంగళ
స్నానం

2020 వచ్చిందే
ఎక్కడున్నావయ్యా
తెలుగుంటి
నాయకరత్నా


No comments: